Giới thiệu về tác giả


Bùi Văn Hiển

Bùi Hiển – Chuyên gia Marketing Online.
Xin chào! Tôi là Bùi Hiển.
Tốt nghiệp ngành CNTT, với đam mê làm Markting nói chung, Marketing Online nói riêng. Tới nay tôi đã tự mình quản trị, thực hiện nhiều chiến dịch Marketing Online cho các webiste, blog của tôi và đã đạt được những thành tựu đáng nể.
Advertisements